PRYWATNOŚĆ DANYCH

SPECJALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW NASZEJ STRONY COREPEL.COM

Przejdź bezpośrednio do sekcji „Polityka plików cookie”

1 Ochrona danych w skrócie

1.1 Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią uproszczony przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe oznaczają wszystkie dane służące do identyfikacji osoby użytkownika.

1.2 Zewnętrzny dostawca usług

Nasza strona internetowa działa na serwerze zewnętrznego dostawcy usług (Profihost AG). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerze wyżej wymienionego zewnętrznego dostawcy usług. Hosting strony internetowej i przechowywanie danych odbywa się w centrach komputerowych na terenie Unii Europejskiej (Niemcy). Obejmuje to między innymi adres e-mail, metadane, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Dostawca usług jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (Art. 6 ust. 1 b RODO) oraz w zakresie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 f RODO).

Nasz zewnętrzny dostawca usług będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie świadczenia usług oraz do wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych, z naszym zewnętrznym dostawcą usług i zewnętrznym partnerem rozwojowym zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych.

1.3 Rejestrowanie danych w witrynie

Kto odpowiada za rejestrowanie danych w tej witrynie? Spółka SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, 6004 Lucerna Szwajcaria pełni rolę odpowiedzialnego administratora wszystkich Danych osobowych przekazanych przez użytkownika podczas wizyty na witrynie https://www.corepel.com.

W jaki sposób rejestrowane są dane użytkownika? Dane użytkownika są gromadzone między innymi wtedy, gdy użytkownik je przekaże. Mogą to być np. dane, wprowadzone do formularza kontaktowego lub przesłane nam podczas kontaktu poprzez e-mail. Inne dane są automatycznie rejestrowane w systemach IT SWISS KRONO podczas odwiedzin witryny. Są to w szczególności dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia danej strony). Rejestrowanie tych danych odbywa się automatycznie po przejściu do witryny.

Do czego są wykorzystywane dane użytkownika? Część danych służy do zapewnienia bezproblemowego działania witryny. Inne dane mogą również służyć do analizowania zachowań użytkownika.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, przed przekazaniem SWISS KRONO swoich danych osobowych, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać swoich Danych osobowych SWISS KRONO bez tej zgody.

Jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych? Użytkownik ma prawo uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celach przetwarzania przechowywanych Danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań dotyczących ochrony danych, użytkownik może w dowolnym momencie kontaktować się ze SWISS KRONO pod adresem podanym w informacjach prawnych. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

1.4 Narzędzia analityczne i narzędzia innych podmiotów

Gdy użytkownik odwiedza witrynę SWISS KRONO, jego zachowania podczas przeglądania witryny mogą być przedmiotem analizy statystycznej. W tym celu wykorzystuje się głównie piki cookie oraz tzw. programy analityczne. Analiza zachowań użytkownika podczas przeglądania witryny odbywa się zwykle anonimowo, a zachowań tych nie można powiązać z użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, stosując określone narzędzia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Użytkownik może sprzeciwić się dokonywaniu analizy. Informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.

2 Informacje ogólne i obligatoryjne

2.1 Ochrona danych

Operatorzy witryn bardzo poważnie podchodzą do ochrony Danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika zachowywane są w poufności, stosownie do odpowiednich wymagań prawnych ochrony danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Podczas korzystania z niniejszej witryny dochodzi do gromadzenia rozmaitych Danych osobowych. Dane osobowe oznaczają dane służące do określenia tożsamości użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wskazuje rodzaje gromadzonych danych oraz ich przeznaczenie. Wyjaśnia ono również, jak i w jakim celu gromadzone są dane. SWISS KRONO zwraca uwagę na fakt, że przekazywanie danych drogą internetową (np. w komunikacji pocztą elektroniczną) wiąże się z ryzykiem naruszenie bezpieczeństwa. Nie istnieje stuprocentowo pewny sposób ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

2.2 Informacje o odpowiedzialnym administratorze

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych przekazywanych przez użytkownika podczas wizyty na witrynie https://www.corepel.com jest:

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com

Odpowiedzialnym administratorem jest osoba lub podmiot, które samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami/podmiotami podejmują decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania Danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

2.3 Cofnięcie zgody użytkownika dotyczącej przetwarzania danych

Wiele czynności przetwarzania danych możliwych jest wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać SWISS KRONO nieformalną prośbę pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem.

2.4 Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia ochrony danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Właściwym organem nadzoru w Szwajcarii jest:

Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) (Szwajcarski federalny komisarz ds. ochrony danych i informacji)

Mr. Adrian Lobsiger
Feldeggweg 1
3003 Berno, Szwajcaria
Telefon: +41 58 462 43 95
Faks: +41 58 462 99 96
E-mail: contact20@edoeb.admin.ch
www.edoeb.admin.ch

2.5 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo żądać, aby SWISS KRONE wydała jemu lub osobie trzeciej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych przetwarzanych automatycznie przez SWISS KRONE na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy. Gdy użytkownik zażąda przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora, żądanie to zostanie spełnione tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

2.6 Szyfrowanie SSL i TLS

W witrynie wykorzystuje się szyfrowanie SSL I TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłanych treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do SWISS KRONE jako operatora witryny. Użytkownik może rozpoznać połączenie zabezpieczone po ciągu znaków https:// (zamiast http://) i symbolu kłódki wyświetlanym w pasku adresu przeglądarki. Gdy aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TSL, dane przesyłane przez użytkownika do SWISS KRONO nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

2.7 Dostęp do danych, ich blokowanie i usuwanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawa użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo nieodpłatnego dostępu do jego danych osobowych, informacji o ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania, a także, w stosownych okolicznościach, prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań dotyczących danych osobowych, użytkownik może kontaktować się ze SWISS KRONO pod adresem wskazanym w informacjach prawnych.

2.8 Sprzeciwienie się wysyłaniu wiadomości reklamowych

Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z danych do kontaktu w celu realizacji obowiązku wystąpienia o zgodę na przesłanie niezażądanych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo podjęcia działań prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych treści reklamowych, np. spamu.

3 Zespół ochrony danych

Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z zespołem ochrony danych spółki.

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-Mail: dataprotection@swisskrono.com

4 Rejestrowanie danych w witrynie SWISS KRONO 

Informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika uzyskane z wykorzystaniem technologii śledzenia lub analizy zachowań zostały wskazane w Zasadach dotyczących plików cookie, w szczególności gdy użytkownik korzysta z witryn SWISS KRONO oraz dostępnych w nich treści do pobrania (np. rejestruje się w celu pobrania oprogramowania, e-booków, broszur informacyjnych) lub innych oferowanych mu usług internetowych. W ten sposób SWISS KRONO gromadzi informacje o użytkowniku, np. treści pobrane z witryny, treści kliknięte lub wyświetlone wraz ze sposobem wykonania tej czynności.

4.1 Pliki cookie

Witryny internetowe mogą częściowo korzystać z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód w komputerze ani nie zawierają wirusów komputerowych. Służą one do zwiększenia przyjazności oferty SWISS KRONO dla użytkownika, jej skuteczności i bezpieczeństwa. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze i przeglądarce użytkownika. 
Większość plików cookie stanowią tzw. pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin witryny. Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Umożliwiają one SWISS KRONO rozpoznanie przeglądarki użytkownika, gdy ponownie odwiedza on witrynę. 
Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać komunikaty o wszystkich zapisywanych plikach cookie, a także dopuszczać tylko niektóre pliki, dopuszczać je w konkretnych sytuacjach lub w ogóle je odrzucać lub usuwać w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyrażoną zgodę dotyczącą przechowywania wszelkich opcjonalnych plików cookie (funkcjonalności i analityczne) można również wycofać w dowolnym momencie w sekcji „Zarządzaj plikami cookie”. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny.

Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Ponadto można uniemożliwić rejestrowanie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pliki cookie, niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych przez użytkownika funkcjonalności (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie RODO, art. 6 ust. 1, lit. f RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby świadczyć swoje usługi w sposób niezakłócony i zoptymalizowany. W przypadku przechowywania innych plików cookie (np. plików cookie do analizy zachowania podczas przeglądania stron), takie pliki cookie są oddzielnie wymienione w informacji o ochronie danych i można je odrzucić, klikając przycisk „Zarządzaj plikami cookie” na pasku plików cookie.

Używamy plików cookie w następujących celach:

• Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, aby na naszej stronie internetowej można było korzystać z niektórych ważnych funkcji, takich jak logowanie. Tego typu pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych. (Domyślne pliki cookie używane do kontroli plików cookie lub warunków użytkowania: cookie_control_consent; cookie_control_enabled_cookies; ffagreedtermsofuse)

• Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia dostarczanie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład pliki te mogą zapamiętać imię i adres e-mail użytkownika w formularzach komentarzy, zatem nie trzeba ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem podczas wpisywania komentarzy. (Obecnie nieużywane)

• Analityczne pliki cookie – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania oraz działania naszej witryny internetowej i usług. (Pliki cookie Google Analytics: _ga; _gat_gtag_UA_*; _gid; pliki cookie Roomvo: ffvisitorids; pliki cookie Facebook Pixel: _fbp; fr; spin; wd; datr; sb; c_user; xs oraz pliki cookie YouTube)

Można usunąć pliki cookie z komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Można również kontrolować niektóre inne pliki cookie, korzystając z tych linków:

Jeśli używasz MS Edge
Jeśli używasz Firefox
Jeśli używasz Google Chrome
Jeśli używasz Safari

4.2 Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas.

Są to między innymi

• Informacje o typie przeglądarki i używanej konkretnej wersji
• System operacyjny użytkownika
• Adres IP użytkownika
• Wynikające z tego: Pochodzenie żądania (organizacja, kraj, miasto)
• Dostawca usług internetowych użytkownika
• Strony przeglądane w naszym systemie
• Data i godzina żądania
• Długość pobytu

Strony internetowe, z których system użytkownika został przekierowany na nasze strony internetowe

Wspomniane dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO, która dopuszcza przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Pliki logów dostępu do sieci, które zawierają niezbędne informacje o odwiedzających, zostaną usunięte najpóźniej po 31 dniach.

4.3 Przetwarzanie danych (klienta i umownych)

SWISS KRONO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do nawiązania stosunku umownego, określenia jego treści lub dokonania zmian (dane inwentarzowe). Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO, która dopuszcza przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. SWISS KRONO będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane o korzystaniu przez użytkownika z jej witryn internetowych (dane o korzystaniu) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi. Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku biznesowego. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na ustawowe okresy zachowywania.

5 Media społecznościowe

Udostępnianie treści z użyciem wtyczek (Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook i inne)

Udostępnianie treści witryny SWISS KRONO w sieciach społecznościowych takich jak Instagram, Pinterest, Twitter or Facebook jest zgodne z ochroną prywatności danych. Użytkownicy mogą udostępniać treść witryny w sieciach społecznościowych w sposób chroniący prywatność danych i bez tworzenia przez operatorów tych sieci pełnych profili korzystania z Internetu.

Nasza witryna zawiera linki do innych (zewnętrznych) witryn i aplikacji dla wygody lub informacji użytkownika. Witryny i aplikacje, do których prowadzą linki, mają własne informacje lub zasady dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, korzystanie z witryn lub aplikacji ani za praktyki dotyczące prywatności witryn lub aplikacji w zakresie, w jakim witryny lub aplikacje, do których prowadzą linki, nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane.

Odpowiedniego dostawcę można zidentyfikować po nazwie i/lub logo na przycisku wtyczki. Korzystając z tych wtyczek, użytkownik zostanie przekierowany z naszej odwiedzanej witryny do odpowiedniej strony internetowej lub w mediach społecznościowych. Poprzez to przekierowanie użytkownik opuszcza naszą stronę internetową, a odpowiedni operator sieci będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Szczegóły w tym zakresie można znaleźć w ich oświadczeniach o ochronie prywatności, do których link znajduje się poniżej.

5.1 Instagram

Posiadamy profil na Instagramie. Usługę świadczy Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Link do tej strony jest zintegrowany z naszymi stronami. Aby uzyskać szczegóły na temat przetwarzania danych przez Instagram, sprawdź Politykę prywatności Instagrama.

Polityka prywatności/ Rezygnacja: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

5.2 Twitter

Korzystamy z serwisu społecznościowego do mikroblogowania Twitter. Usługę świadczy Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter jest certyfikowany zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA.

Użytkownik może niezależnie dostosować swoje ustawienia prywatności na Twitterze na swoim koncie użytkownika. Aby tego dokonać, należy kliknąć poniższy link i się zalogować:

https://twitter.com/personalization

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Twittera:

https://twitter.com/de/privacy

5.3 Pinterest

Posiadamy profil na Pinterest. Usługę świadczy Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA. Link do tej strony jest zintegrowany z naszymi stronami. Aby uzyskać szczegóły na temat przetwarzania danych przez Pinterest, sprawdź Politykę prywatności Pinterest.

Polityka prywatności: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5.4 Facebook

Posiadamy profil na Facebooku, usługę świadczy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Link do tej strony jest zintegrowany z naszymi stronami. Aby uzyskać szczegóły na temat przetwarzania danych przez Instagram, sprawdź Politykę prywatności Instagrama.

Polityka prywatności Facebooka: www.facebook.com/policy.php

6 Narzędzia analityczne i reklama

6.1 Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji analityki internetowej Google Analytics, która śledzi i raportuje ruch na stronie. Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z witryny są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6, 1 (a)) tylko na podstawie zgody użytkownika. Wyrażoną zgodę dotyczącą przechowywania plików cookie Google Analytics: można wycofać w dowolnym momencie w sekcji „Zarządzaj plikami cookie”.

Anonimizacja IP

Ponieważ gromadzimy dane na naszej stronie za pomocą ogólnego metatagu, funkcja anonimizacji IP dla Google Analytics na tej stronie jest aktywowana automatycznie. Oznacza to, że Google skraca adres IP pochodzący z państw Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia tworzącego Europejski Obszar Gospodarczy przed przesłaniem go do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie całego adresu do serwera Google w USA i skrócenie go na miejscu. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny do analizowania sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, tworzenia sprawozdań o działaniach witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i sieci Internet na rzecz operatora witryny. Google nie będzie łączyć adresu IP przesyłanego w kontekście usługi Google Analytics z innymi danymi.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Użytkownik może uniemożliwić rejestrację swoich danych przez Google Analytics, jeśli odmówi zgody na pliki cookie Google Analytics w sekcji „Zarządzaj plikami cookie”. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Dane zamówień

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych o zamówieniach i podczas korzystania z Google Analytics w pełni realizujemy surowe przepisy niemieckich organów ochrony danych.

Cechy demograficzne gromadzone przez Google Analytics 

Witryna SWISS KRONO wykorzystuje funkcję gromadzenia cech demograficznych Google Analytics. Umożliwiają one tworzenie sprawozdań z informacjami na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane demograficzne pochodzą z reklam Google wynikających z zainteresowań użytkownika oraz danych użytkowników przekazanych przez osoby trzecie. Danych tych nie można powiązać z konkretną osobą. Użytkownik może wypisać się z tej funkcji w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia wyświetlania swojego konta Google tak, aby ogólnie zakazać rejestrowania jego danych przez Google Analytics, w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec rejestrowania danych” lub wycofać zgodę na pliki cookie Google Analytics: w sekcji „Zarządzanie plikami cookie”.

6.2 Google Analytics – remarketing

Witryna SWISS KRONO korzysta z funkcji remarketingu usługi Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, działającymi na wielu urządzeniach. Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkcja ta umożliwia powiązanie docelowych grup odbiorców reklam utworzonych w Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na wielu urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane i powiązane z zainteresowaniami treści reklamowe, dopasowane do użytkownika pod kątem wcześniejszego korzystania z witryn i zachowań w trakcie ich przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą zostać wyświetlone na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze). Po udzieleniu przez użytkownika stosownej zgody Google połączy w tym celu historię przeglądania witryn i historię przeglądarki z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane treści marketingowe mogą być dostarczane użytkownikowi na wszystkich urządzeniach końcowych, na których zalogował się korzystając ze swojego konta Google. W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelniony przez Google identyfikator użytkownika, tymczasowo powiązany z danymi Google Analytics, aby identyfikować i tworzyć grupy docelowe do wyświetlania reklam na wielu urządzeniach. Użytkownik może na stałe sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na wszystkich urządzeniach, rezygnując ze spersonalizowanej reklamy na swoim koncie Google; w tym celu należy kliknąć poniższy link: www.google.com/settings/ads/onweb/

Połączenie wszystkich danych użytkownika zapisanych na koncie Google wymaga zgody użytkownika, której można odpowiednio udzielić Google lub wycofać (RODO, art. 6, ust. 1, lit. a)). Czynności rejestrowania danych, które nie zostały zapisane na koncie Google użytkownika (ponieważ użytkownik np. nie ma konta lub sprzeciwił się łączeniu danych), oparte są na rejestrowaniu danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Uzasadniony interes wiąże się z faktem, że operator witryny ma interes w analizowaniu dla celów marketingowych zanonimizowanych danych osób odwiedzających witrynę. Dalsze informacje oraz informacje o ochronie danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

6.3 Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords jest programem reklam internetowych prowadzonym przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W kontekście usługi Google AdWords SWISS KRONO korzysta z tzw. śledzenia konwersji. Gdy użytkownik klika reklamę dostarczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową w komputerze użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza niektóre strony witryny, a plik cookie jest nadal ważny, Google i SWISS KRONO są w stanie stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przeniesiony do danej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje osobny plik cookie. Plików tych nie można śledzić za pośrednictwem witryn klientów AdWords. Informacje wygenerowane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się stosować śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przeniesieni do strony, otrzymując etykietę śledzenia konwersji. Nie mają oni jednak możliwości osobistej identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji. Jeśli użytkownik nie chce być śledzony, może się temu sprzeciwić, rezygnując z plików cookie Google śledzących konwersję w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. Od tego momentu użytkownik nie będzie już uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Pliki cookie konwersji przechowywane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych. 
Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o umieszczaniu plików cookie, zezwolić na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, zaakceptować pliki cookie w szczególnych sytuacjach lub w ogóle z nich zrezygnować albo automatycznie usunąć wszystkie pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny.

6.4 Piksel aktywności odwiedzających Facebooka

Na naszej stronie na Facebooku korzystamy z „piksela aktywności odwiedzających” dostarczanego przez Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub dla użytkowników z siedzibą w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”)). Umożliwia to śledzenie zachowań użytkowników po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tj. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dlatego informujemy użytkownika, opierając się na naszej wiedzy na ten temat. Facebook może połączyć te informacje z kontem użytkownika na Facebooku, a także wykorzystać je do własnych celów promocyjnych, zgodnie z Polityką wykorzystywania danych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/

Użytkownik może zezwolić Facebookowi i jego partnerom na umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika może być również przechowywany plik cookie. Podstawa prawna wykorzystania tej usługi to art. 6 ust. 1, lit. f RODO. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu danych przez piksel Facebooka lub wykorzystywaniu danych w celu wyświetlania reklam na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz w sekcji „Zarządzaj plikami cookie”.

6.5 Narzędzie statystyczne Profihost (AWStats)

Nasze strony internetowe wykorzystują oprogramowanie open-source AWStats (http://www.awstats.org

/), które działa wyłącznie na serwerze Profihost i jest wykorzystywane w celu analizy wzorców przeglądania naszych użytkowników. Oprogramowanie to odczytuje między innymi tak zwany ciąg agenta użytkownika HTTP, który zawiera informacje zebrane zgodnie z opisem w 4.2 Pliki logów serwera

Podstawa prawna wykorzystania tej usługi to art. 6 ust. 1, lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników daje nam możliwość analizy ich wzorców przeglądania. Analizując zebrane dane i wyświetlając je w formie graficznej, jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są poszczególne elementy naszych stron internetowych. Pomaga nam to stale ulepszać nasze strony internetowe i ich przyjazność dla użytkownika. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z RODO, art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Poprzez usunięcie plików dziennika najpóźniej po 31 dniach i anonimizację adresów IP w narzędziach statystycznych w wystarczającym stopniu uwzględnia się interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

6.6 Analityka Siteimprove

Strona SWISS KRONO korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Po wyodrębnieniu przez wewnętrzne usługi Siteimprove z adresów IP wszelkich informacji interesujących pod względem analityki internetowej (np. organizacji i lokalizacji; głównie w celu kategoryzacji grup użytkowników), adresy IP są w pełni anonimizowane zanim zgromadzone dane będą mogły być przez nas przeglądane za pośrednictwem Siteimprove Suite.

Będziemy wykorzystywać te informacje do oceny i raportowania zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, a także do poprawy jakości korzystania z witryny przez naszych odwiedzających. Siteimprove nie przekaże tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzysta ich do jakichkolwiek celów marketingowych lub reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Siteimprove Analytics i Siteimprove A/S, odwiedź poniższą stronę: https://siteimprove.com/en/privacy/

Pliki cookie używane przez Siteimprove na tej stronie:

Nazwa pliku cookie: nmstat

Typ: Trwały – wygasa po 1000 dniach

Informacje: Ten plik cookie służy do rejestrowania sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Służy on do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest używany wyłącznie na potrzeby analizy internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveness

Typ: Plik cookie sesji

Informacje: Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia sekwencji stron, które odwiedzający przegląda podczas wizyty w witrynie.

Nazwa pliku cookie: szcib

Typ: Trwały – wygasa po 400 dniach

Informacje: Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik zaakceptował lub odrzucił pliki cookie. Ustawiany tylko wtedy, gdy używane jest rozwiązanie Siteimprove Cookie Info Banner.

Nazwa pliku cookie: sz-feedback-should-hide

Typ: Plik cookie sesji

O pliku cookie: Ten plik cookie służy do ukrywania/zamykania widżetu informacji zwrotnej dla określonych sesji (wizyt) w funkcji Analytics Feedback. Ustawiany, gdy użytkownik kliknie przycisk w widżecie informacji zwrotnej, co oznacza, że nie chce ponownie widzieć widżetu. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest używany wyłącznie na potrzeby analizy internetowej. Jedynie zawiera tekst „true”, gdy jest ustawiony.

Nazwa pliku cookie: _cfduid

Typ pliku cookie: Trwały plik cookie

O pliku cookie: Plik cookie „__cfduid” jest ustawiany przez usługę CloudFlare w celu identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego. Nie odpowiada on żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej ani nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Nazwa pliku cookie: AWSELB / AWSELBCOR

Typ pliku cookie: Plik cookie sesji

O pliku cookie: Plik cookie AWSELB zapewnia, że wszystkie odsłony strony dla tej samej wizyty (sesji użytkownika) są wysyłane do tego samego punktu końcowego. Dzięki temu możemy określić kolejność odsłon użytkownika potrzebnych do działania funkcji, takich jak Behavior Tracking and Funnels.
Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Siteimprove zebranych o nim danych w sposób i w celach opisanych powyżej.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Siteimprove Analytics, odrzucając użycie plików cookie Siteimprove na naszym pasku plików cookie lub klikając poniższy link. Plik cookie z opcją rezygnacji zostanie ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Siteimprove Analytics.

7 Wtyczki i narzędzia

7.1 YouTube z rozszerzonymi metodami ochrony danych

W witrynie KRONO SWISS osadzone zostały klipy wideo z witryny YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube z rozszerzoną ochroną danych. Użytkownik musi zaakceptować usługi YouTube, w tym odpowiednie pliki cookie w sekcji „Zarządzaj plikami cookie” zanim będzie mógł oglądać filmy. Bez tej zgody użytkownika nie zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube i żadne pliki cookie nie zostaną umieszczone na urządzeniu użytkownika przez YouTube.

Po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności i wyraźnym wyrażeniu zgody na połączenie z serwerami YouTube, gdy tylko użytkownik rozpocznie odtwarzanie wideo YouTube na stronie SWISS KRONO, zostanie nawiązane połączenie z serwerem YouTube i odpowiednie pliki cookie zostaną umieszczone na urządzeniu użytkownika. W rezultacie serwer YouTube informowany jest o witrynach, które użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwia YouTube bezpośrednie przypisanie wzorców przeglądania użytkownika do jego osobistego profilu. Użytkownik może to uniemożliwić, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania wideo, YouTube będzie mógł umieszczać na urządzeniu użytkownika różne pliki cookie lub porównywalne technologie identyfikacji. W ten sposób YouTube będzie mógł pozyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Użytkowanie strony YouTube uzależnione jest od zgody użytkownika, a użytkownik może udzielić tej zgody lub ją cofnąć (RODO art. 6, ust. 1, lit. (a)). Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie w sekcji „Zarządzaj plikami cookie”.

Więcej informacji na temat sposobu obsługi danych użytkownika przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7.2 Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google instalowane są lokalnie. Nie jest nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts znajduje się pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en a także w polityce prywatności

Google https://policies.google.com/privacy?hl=en

7.3 Roomvo Visualizer

W ramach narzędzia internetowego lub aplikacji Room Visualizer zewnętrzny dostawca usług świadczy usługi odpowiedniej edycji i przetwarzania obrazów w celu wykonanych zdjęć w wirtualnym widoku wzbogaconym o wybrane przez użytkownika produkty SWISS KRONO. W ten sposób chronione są uzasadnione interesy SWISS KRONO polegające na prawidłowej prezentacji jej oferty, które mają pierwszeństwo przed interesami użytkownika. Obrazy i dane zebrane podczas korzystania z aplikacji lub witryny lub opisane w podanych do tego celu formularzach mogą być łączone z adresem IP użytkownika i przetwarzane na serwerach osób trzecich zgodnie z ich polityką prywatności (https://www.roomvo.com/privacy_policy).
SWISS KRONO będzie korzystać z adresu e-mail użytkownika tylko wtedy, gdy użyje on funkcji udostępniania przez e-mail. Przetwarzanie na serwerach odbywa się jedynie w zakresie opisanym w niniejszym oświadczeniu. Dostawca usług edycji i przetwarzania obrazów w Room Visualizer ma siedzibę w Kanadzie.

8 Zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie o prywatności danych zostało ostatnio zmienione w grudniu 2020 roku. SWISS KRONO może dokonywać potencjalnych zmian lub poprawek oświadczenia, jeśli jest to wymagane do uwzględnienia zmian w przetwarzaniu danych lub wymogach prawnych. Użytkownik powinien zatem okresowo lub w momencie przekazywania SWISS KRONO swoich Danych osobowych sprawdzać oświadczenie, aby sprawdzić czy nastąpiły w nim zmiany. Poprawki oświadczenia o prywatności danych obowiązują od momentu ich zamieszczenia w witrynie.