INFORMACJA PRAWNA

Podmiot odpowiedzialny za stronę internetową:

SWISS KRONO Tec AG

Museggstrasse 14

6004 Lucerna

Szwajcaria

Telefon: +41 41 419 03 20

E-Mail: info@swisskrono.com

SWISS KRONO Tec AG

Zarejestrowano w rejestrze handlowym Kantonu Lucerna

Numer identyfikacyjny firmy: CHE- CHE-103.864.747

Numer identyfikacyjny firmy: (UID) CHE-103.864.747

Numer identyfikacyjny VAT: CHE-103.864.747 MWST

Informacja prawna

Zawartość niniejszej strony została opracowana z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej spółka SWISS KRONO Tec AG nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i aktualność publikowanych treści. Korzystanie z zawartości strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Treści podpisane nazwiskiem stanowią każdorazowo odzwierciedlenie poglądów autora.

Linki

Odpowiedzialność za treść witryn, do których prowadzą linki, ponoszą podmioty prowadzące te witryny. Spółka SWISS KRONO Tec AG nie ma obecnie ani nie będzie miała w przyszłości wpływu na zawartość witryn, do których prowadzą linki, oraz nie uznaje takich treści jako własne.

Prawa autorskie

Do spółki SWISS SWISS KRONO AG należą wszystkie prawa autorskie do treści opublikowanych w niniejszej witrynie. Zawartość witryny można ponownie wykorzystywać – także we fragmentach – podając źródło, tj. „SWISS KRONO Tec AG”.